Saturday, December 31, 2011

ModuleWorks launches new 2011.12 CAM components

ModuleWorks has recently announced the latest release of our CAM components, version 2011.12.  The new release offers a range of new features across the product range, further expanding capability for 3-5 Axis machining and simulation.

ModuleWorks is at the forefront of 5-Axis machining and Simulation technology, providing the machining and CNC simulation components behind many of the popular CAM systems available today.  

The latest release introduces a broad set of new features across the products range. Highlights are shown below:-


4 and 5-Axis Machining

Angle Step control on Multi-blade
The 2011.12 release adds a number of improvements to tool axis tilt control. 5-Axis tilting has a new fanning distance option to specify how tilting around corners takes place.  A larger distance value will give a longer tilt transition around the corner giving smoother overall toolpath and help to avoid potential marking on the finished component.  Tilting also has a maintain tilt option which can be used to avoid unnecessary tilting on small undercut regions.

4-Axis machining supports control with the tool axis maintained along the rotational axis and tilting applied relative to cutting direction.

There are also further improvements to the multi-blade toolpath with additional control on the rapid motion between passes. The angle step value may be specified to smooth the transition moves and avoid big angular movements which may not be desirable.

3-Axis Machining

3-Axis Constant Z adaptive stepdown
3-Axis roughing now allows pre-drilled holes to be specified for the entry position for the cycle giving improved control over the toolpath. 3-Axis toolpaths also offer arc fitting option to replace a series of linear moves with a smooth arc to improve toolpath motion and reduce NC program size. 

The constant Z cycle now has an adaptive step down capability which adds additional passes in shallow areas. This has the affect of removing steps on the roughed out stock in shallow regions and reduces the need for semi-finishing. The toolpath also allows internal corners to be rounded to provide a smoother motion for high speed machining.

Pencil finishing now supports a multi-pass option by offsetting the toolpath out from the pencil trace by a given stepover and number of additional passes, providing a better surface finish in larger fillet areas.
 

Simulation

Zoom using Dynamic Refine
A new dynamic refine feature has been added allowing the user to zoom up to small area and quickly refine the simulation to show details of remaining stock and surface finish. The previous model can be quickly recalled without recalculation providing a fast and easy workflow.

Simulation also allows a 3D mesh or STL to be specified for the tool holder or arbour. This is particular useful for lathe and mill turn applications where some of the more complex tool holders cannot be created using the simple revolves and extrudes.

Finally, in closing this final blog article for 2011, I'd like to wish all our readers best wishes for the New Year from the entire team at ModuleWorks. Thank you for custom in 2011, and we look forward to working with you in 2012.

Until the next time

The ModuleWorks blogger.

1 comment:

 1. Sói và năm trăm vạn Thú nhân võ sĩ vừa mới đột phá tới Chân thần kéo
  quân tới bên bờ Biển Chết. Trong vòng một ngày, hai vạn ngàn thước bờ
  biển được đại quân tinh nhuệ Trung Hoa vây kín.

  Ngày mười lăm tháng một, trên bầu trời Thiên Ma đảo, Đoạn Vân bắt đầu
  nghi thức tịnh hóa ma khí ở Biển Chết.

  Kế hoạch tịnh hóa Ma giới của hắn quả là khoa trương. Hắn muốn dùng thời
  gian một trăm năm tịnh hóa tất cả ma khí ở Biển Chết. Do đó ngày mười
  lăm, Đoạn Vân thả Thái Cực đồ ra. Thông qua điều động năng lượng, Đoạn
  Vân làm cho Thái Cực đồ bao phủ kín khắp phương viên khu vực Thiên Ma.
  Sau đó, Đoạn Vân cho Thái Cực đồ chuyển động chầm chậm, hấp thu năng
  lượng ma hóa từng chút một, cũng không ngừng chuyển hóa thành năng lượng
  bổn mạng cho Thái Cực đồ. Sở dĩ phải tiến hành ở đây, chủ yếu là vì Đoạn
  Vân phát hiện ra nước ở Thiên Ma đàm có hiệu quả tịnh hóa ma khí nhất
  định. Bao phủ Thái Cực đồ trên bầu trời Thiên Ma đảo, là hắn muốn thông
  qua việc không ngừng hấp thu Thần thủy từ Thiên Ma đàm bốc lên thành khí trung tâm dạy kế toán tại cầu giấy
  trung tâm kế toán tại bình dương
  tiếng anh cho người mới bắt đầu
  học kế toán tại đà nẵng
  học kế toán thực hành tại đồng nai

  http://kylin1st.com
  http://cattleyavn.com
  http://kenyseo.com
  http://ngoduong89.com
  trung tâm dạy kế toán
  http://meomeo007.com
  học kế toán tại huế
  http://01embesexy.com
  http://tradaboho.com
  chung cư eco city long biên
  http://nguoicodanh.net
  http://chotruongyen.com
  http://caubesieunhan.com

  để làm cho ma khí và hơi nước thần đạt tới sự bình hành nhất định. Đoạn
  Vân hiểu rất rõ chỉ cần khai thác thần thủy ở Thiên Ma đàm một cách
  chừng mực thì có thể duy trì không bao giờ khô kiệt. Sở dĩ Đoạn Vân lập
  kế hoạch trăm năm, chính là đã tính tới việc lợi dụng vòng tuần hòan của
  thần thủy ở Thiên Ma đàm một cách hữu hiệu.

  Hơn nữa, kế hoạch trăm năm của Đoạn Vân, cũng là một kế hoạch luyện công

  ReplyDelete